Valokeiju Hyvänolon hoidot tarjoaa hoitoja ja rentoutumisen ohjaamista Jyväskylässä ja lähikunnissa. Hoitoja ja tarinarentoutumista on mahdollista saada myös Tupaswillassa Laukaan Kuusassa. Varaa hoitoaika soittamalla puh. 0400 728 478.

 

Valokeiju Hyvänolon hoidot on perustettu vuonna 2007. Yritys on yhden naisen ylläpitämä. Alussa toiminta keskittyi enemmän rentoutushoitoihin, johon lisänä tuli jalkojenhoito vuonna 2009 jalkojenhoidon ammattitutkinnon koulutuksen käytyäni. Koko kehon vyöhyketerapia tuli myös hoitokuvioihin Medika Novan koulutusten myötä.

 

Tällä hetkellä toiminta on kääntynyt uudelleen enemmän rentouttaviin- ja energiahoitomuotoihin sekä intuitiivisiin ja luoviin prosesseihin, mitkä ovat tällä hetkellä muotoutumassa.

 

Oma elämänkokemukseni on tärkeä pääoma työssäni ja asiakkaan kohtaamisessa. Alla olevan runoni sanoin kuvaan sitä mitä haluan kauttani välittä hoitojen ja kohtaamisten myötä.

 

 

Oi, jospa meille jokaiselle

loistaisi kirkkauden valo sisimpäämme.

Ei olisi tukkoja säteen tiellä.

Vapaana virtaisi elämänvirta.

Rakkaus ohjaisi elämäämme.

 

Kaikki sisimpämme värit

tasapainossa sateenkaaren lailla.

 

Runnotut oksat,

näivettyneet tyngät,

haavoille lyödyt rujot osaset meissä

yllättäen ja hitaasti eheytyen minuksi tulevat,

kasvavat lehteviksi puiksi.

Huokuen voimaa, valoa

suurta rakkautta elämää, ihmistä,

itseään kohtaan.

 

Elämänilo askelissa. Kulkea,

kulkea sitä omaa tietä

itsensä näköistä,

omaa tehtäväänsä todeksi elää.

 

Oispa ihan toisenlaista elämäntiellä astella.

Sateenkaarisiltaa keijun siivin kulkea

yhteys Luojaamme avoinna.

 

Elämä maistuu elämältä.

Kuljetaan sitä kohti.

 

 

 

Valoisia toivon näköaloja

&

tasapainoa ja eheyttä

haluan hoitojeni kautta sinulle välittää!

 

 

 

V A L O K E I J U

H Y V Ä N O L O N  H O I D O T

 

Marjut Ahonen